servizis linguistics pe lenghe furlane

MATERIÂI ARTICUI

Sandri Carrozzo:
Zuan Lurinçon tradutôr dal latin
www.serling.org (2006).

In chest scrit si vûl presentâ la figure di tradutôr dal latin al furlan di Zuan Lurinçon, une des figuris di ponte dai inteletuâi furlans de prime metât dal Nûfcent. Il Lurinçon al è salacor il prin tradutôr furlan di une lenghe classiche a fâ restâ i elements de poesie in ordin tal lôr puest e in cheste tecniche al reste un esempli ancje par chei che vuê a voltin poesie des lenghis classichis.

discjame l'articul in formât *.pdfindaûr